Ayırt etmek

İki ya da daha çok şeyin aralarındaki ayrımı anlamak, şeyleri birbirinden ayıran nitelikleri görmek.
u anlamında kullanılır. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle ayırtetmek, ayırdetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yahut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayırdetmek (Yanlış kullanım)

ayırtetmek (Yanlış kullanım)

ayırt etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İkizleri ayırt etmek zordur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Solucan Solucan kelimesi bir hayvan bilimi terimidir. Yuvarlak veya […]
  • Atasözü Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal […]
  • Hâlihazır Şimdiki durum, bugünkü durum anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Mozaik Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş […]
  • Yer alan Belirtilen yerde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın