Aynı zamanda

Hem de, bununla birlikte, aynı anda anlamına gelir. Bu kelime genellikle aynızamanda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aynı zamanda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aynızamanda (Yanlış kullanım)

aynı zamanda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Herkesi aynı zamanda memnun etmenin yolu yok herhâlde.” – Ahmet Muhip Dranas


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muayene Gözden geçirme, inceleme, denetleme, yoklama anlamına gelir. […]
  • Gramer Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ağırbaşlı Tutum ve davranışları ölçülü, topluluk içinde davranmasını […]
  • Matematik Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, […]
  • Fiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tuvalet Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme işine verilen isim, […]

Yorum yapın