Ayrım

Ayrım; bölümlere veya parçalara ayırma işi, benzer şeylerin birbirleri ile karıştırılmasını önlemeye yarayan özellik, ayrılma noktası anlamlarında kullanılmaktadır. Arapçadan dilimize yerleşmiş olan kelime, ayırım şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Doğru yazımda, y harfinden sonra ı harfi kullanılmamalıdır.

Doğru yazımı:

ayırım (Yanlış kullanım)

ayrım  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hiçbir insana din, dil ve ırk farklılıklarından dolayı ayrım yapılmamalıdır.

Miras, kardeşler arasında ayrımcılık yapılmadan eşit olarak dağıtıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lütuf Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik ve yardım, ihsan, […]
  • Bakımevi Hastalara parasız ya da çok az bir para ile ayakta bakılan ve […]
  • Plan Bir işin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi, bir konunun yolunda […]
  • Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Bu kelimeden önce "Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan […]
  • Yirmi dokuz 28 ve 30 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Mal olmak Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi […]

Yorum yapın