Babafingo

Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde bulunan en yüksek bölüme babafingo adı verilmiştir. TDK’ye göre yazımı bitişik olmasına rağmen, ayrı yazanlar olmaktadır. Bu kelime genellikle baba fingo şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı babafingo şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baba fingo (Yanlış kullanım)

babafingo ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ben serin bir esinti bulmak umuduyla ta babafingonun başına tırmandım.” – Halikarnas Balıkçısı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Camevi Cam takma işleri yapılan dükkân, camcı anlamına gelir, ayrıca […]
  • Tecahül Bilmez gibi görünme, bilmezlikten gelme anlamına gelir. Bu […]
  • Hinduizm Brahmanizm'den daha sonra ortaya çıkan, niteliği bakımından […]
  • Şimendifer Demiryolu anlamında kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen […]
  • Atatürk’ün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Radyasyon Işınım anlamına gelir. Bu kelime genellikle radyosyon şeklinde […]

Yorum yapın