Babayiğit

Yürekli kimse. Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse. Güçlü kuvvetli (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle baba yiğit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı babayiğit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baba yiğit (Yanlış kullanım)

babayiğit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yeni yetişen babayiğitler orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı.” – Y. K. Beyatlı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üçgen Uç uca gelmiş üç doğru parçasının oluşturduğu, üç tepe noktası […]
  • Büyüyeceğim Kurşunkalem açmakta kullanılan türlü biçimlerdeki kesici […]
  • Nil Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Değnek Değnek, elde taşınabilecek derecede düzgün ağaç, sopa olarak […]
  • Teyit doğru, gerçek olduğunu bildirme, doğrulama, gerçekleme anlamına […]
  • Atatürk’ün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]

Yorum yapın