Bağırtkan

Çok bağırıp çağıran kişiler için kullanılır. Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını bizlerle paylaşmaktadır. Dilimizde bu kelime genellikle bağartkan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bağırtkan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bağartkan (Yanlış kullanım)

bağırtkan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ak sakallı, uzun boylu, bağırtkan bir ihtiyardı.” – Refik Halit Karay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Değerbilmez Değerbilmez kelimesi değeri olan şeyleri, kimseleri korumayan […]
  • Ortopedi Ortopedi kelimesi addır. Hekimlik terimi olarak vücuttaki […]
  • Mühimsemek Önemsemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Art arda Arka arkaya, peşi sıra, birbiri ardına gelen anlamında […]
  • Duyumölçer Derinin duyarlığını ölçmeye yarayan alettir. Bu kelime […]
  • Öğle namazı Öğle vakti kılınan namaz, öğle anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın