Bağlam

Deste anlamına gelir. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst anlamına da gelir. Dil biliminde bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü demektir. Bu kelime genellikle balam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bağlam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

balam (Yanlış kullanım)

bağlam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir.” – A. Cemal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öngörü Öngörü, bir işin ilerde ne durum alacağını kestirme, önceden […]
  • Faiz Banka ve benzeri bir yere ya da bir kimseye belli bir süre […]
  • Veyahut Yahut anlamına gelir. Bu kelime genellikle ve yahut şeklinde […]
  • Pezevenk Pezevenk kelimesi bir kadınla bir erkeğin yolsuz birleşmelerine […]
  • Kırkayak Kırkayak kelimesi hayvan bilimi Eklem bacaklıların çok […]
  • Profesör Üniversitelerde ve yüksekokullarda ders veren en yüksek aşamalı […]

Yorum yapın