Bakadurmak

Bakma işini sürdürmek anlamına gelen bu kelime halk tarafından bazen ayrı yazılmaktadır. Doğrusu bitişik olarak yazılmasıdır. -edurmak eki gelerek oluştuğu için ekin yazımı konusunda kafa karışıklığı olabilir. Bu kelime genellikle baka durmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bakadurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baka durmak (Yanlış kullanım)

bakadurmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen daha bakadur, kız kalkıp bütün işleri bitirdi bile.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Böbrek taşı Böbreklerde oluşan taş anlamına gelir. İsim olan bu kelime […]
  • Arz etmek Sunmak, (yüksek bir kimseye, makama) saygı ile bildirmek, saygı […]
  • Karaburçak Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, […]
  • Önerilebilecek Kabul edilmesi için öne sürülen görüş, düşünce anlamına […]
  • Orta oyunu Orta oyunu (Kol oyunu, meydan oyunu, meydân-ı sühan, zuhûrî, […]
  • Doğasever Doğanın kirlenmesine ve tahrip edilmesine karşı çıkan (kimse) […]

Yorum yapın