Bakakalma

Bakakalmak işini anlatmak için bakakalma kelimesi kullanılır. Sıkça yapılan ayrı yazma hatası bu kelimede de yapılır. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle baka kalma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bakakalma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baka kalma (Yanlış kullanım)

bakakalma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir anda kalkıp yürümeye başladı ve gitti. Ben ise bakakaldım sadece.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üst küme Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Üst üste Birbiri ardı sıra, birbirini izleyerek, birbirinin üstüne […]
  • Çağ Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Varsaymak Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek ya da bu sonuçlar […]
  • Ebleh Akılsız, budala, alık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Sağlık sıhhat Gizlice yapılan işleri anlatmak için kullanılan bir ikilemedir. […]

Yorum yapın