Bakanlığında

Bakanlık kelimesi bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet, nazırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle bakanlığın da şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bakanlığında  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bakanlığın da  (Yanlış kullanım)

bakanlığında  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Harb dairesi, Millî Savunma Bakanlığında savaş gereçleri ile uğraşan dairedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zülfikar Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış […]
  • Konargöçer Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, […]
  • Elektrik Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının […]
  • Mabude Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, […]
  • Çalakalem Çalakalem; gelişigüzel, durmadan yazmak anlamında […]
  • Hercai Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren […]

Yorum yapın