Bambal

Birçok anlamı vardır. Şımarık, nazlı, hoppa, yılışık anlamlarına gelir. Ayrıca tombul, şişman, gürbüz çocuk, hayvan yavrusu demektir. Bir diğer anlamı karataban da denilen bir hastalıktır. Karaağacın meyve veya çiçeklerine de denilir. Arı büyüklüğünde yeşil başlı bir cins sinektir. Bu kelime genellikle bam bal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bambal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bam bal (Yanlış kullanım)

bambal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böceklerim bambal hastalığına tutuldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Coşmak (kişi) duygu ve düşüncelerini coşkulu söz ve davranışlarla […]
  • Ankara’ya Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Ölüm dirim Hayati önemi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Deyince (bir şey, söz) söylemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mahsus Özgü. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır. Özel. […]
  • Boşu boşuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]

Yorum yapın