Barışsever

Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver anlamına gelir. Bu kelime genellikle   şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı barışsever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

barış sever (Yanlış kullanım)

barışsever  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İlginç bir sonuç da çevreciliğin, barışsever akımlarla çakıştığıdır.” – M. C. Anday


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bakımevi Hastalara parasız ya da çok az bir para ile ayakta bakılan ve […]
  • Türkiye’mizin Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Karekök Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı anlamına gelir. Bu […]
  • Art damak Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Allahutaala Yüce Tanrı, ulu Allah anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dağ Sıçanı Sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından kemirgen […]

Yorum yapın