Baş aşağı

İniş. Başı aşağı gelecek bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle başaşağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş aşağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başaşağı (Yanlış kullanım)

baş aşağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dükkânın camında baş aşağı asılmış, yan yana dizilmiş bastonlar duruyordu.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Debdebesiz Debdebesi olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb […]
  • Küçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, […]
  • Sarı Çıyan Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Yurt içi Yurt sınırları içinde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bilimsever Bilimi seven, bilimle uğraşan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hüda Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle huda şeklinde yanlış […]

Yorum yapın