Baş döndürücü

Şaşkına, serseme çevirici, çabuklukta olağanüstü, aşırı, baygınlık verici anlamına gelir. Bu kelime genellikle başdöndürücü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş döndürücü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başdöndürücü (Yanlış kullanım)

baş döndürücü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Günler, düzenlenen eylemlerin baş döndürücü heyecanıyla hızla akıp geçiyordu.” – Ahmet Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çalı çırpı Kolayca ateş yakmaya yarayan ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Monografi Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan […]
  • Uğur Böceği Uğur böceği, Coccinellidae familyasını oluşturan çok yaygın […]
  • Rafineri Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari […]
  • Yazar Kasa -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]

Yorum yapın