Başkahraman

Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit anlamına gelir. Bir olayda önemli yeri olan kimse, roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi anlamlarına da geliyor. Bu kelime genellikle baş kahraman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başkahraman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş kahraman (Yanlış kullanım)

başkahraman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dizinin başkahramanı bu bölümde yaralandı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hoşnut Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, […]
  • Eblehleşmek Ebleh durumuna gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İstanbul’da Cumhuriyetten sonra resmi olarak kullanılmaya başlanan İstanbul […]
  • Alaka İlgi. Gönül bağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alâka, […]
  • Naçizane Naçizane, çok küçük, çok önemsiz bir şey olarak anlamına gelir. […]
  • Abuk sabuk Sağduyuya uymayan, düşünülmeksizin söylenen, saçma sapan (söz, […]

Yorum yapın