Başdekorcu

Dekor hazırlayan grubun başı, dekor hazırlamada en üst sorumlu anlamlarına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle baş dekorcu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başdekorcu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş dekorcu (Yanlış kullanım)

başdekorcu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başdekorcu, gerekli malzemelerin geç gelmesine çok sinirlendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Söz Gelimi Söz gelimi, örnek verme durumlarında kullanılır. Örneğin, söz […]
  • Komiserlik Komiser olma durumu. Komiserin makamıdır. Bu kelime genellikle […]
  • Postmodernizm Modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra XX. […]
  • Atatürk’ün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Kirpik Kirpik, gözlerimizin üzerinde bulunan ve çeşitli durumlara […]
  • Burada Burada kelimesi, bu yerde anlamında kullanılmakta olup, […]

Yorum yapın