Başhemşire

Bir hastanede, sağlık ocağında vb. hemşireleri yönetmekle görevlendirilmiş kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş hemşire şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı başhemşire şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş hemşire (Yanlış kullanım)

başhemşire ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hastanenin başhemşiresi ben oldum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karakavuk Hindiba anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara kavuk […]
  • İdeoloji Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir […]
  • Başyazarlık Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik anlamına […]
  • Maalesef Maalesef; ne yazık ki anlamında kullanılmaktadır. Arapçadan […]
  • Diyaloğa Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Altmış Altı Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç […]

Yorum yapın