Başıboş

Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan, önünde hiçbir engel bulunmayan ya da hiçbir ereği olmayan, bağlanmamış, özgür bırakılmış olan anlamına gelir. Mecazi anlamda üzerinde bir baskı, denetim bulunmayan, yönetilmeyen anlamına gelir. Bu kelime başı boş şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başıboş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başı boş (Yanlış kullanım)

başıboş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çayın suları başıboş akıp gidiyor, bir işe yaramıyordu”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hasıraltı "Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas […]
  • İç işleri İç işleri; bir ülke, kurum veya kuruluşun kendi yönetimi ile […]
  • Darülbedayi Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Direkt Direkt, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan anlamını […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]
  • Karaturp Turpgillerden, etli, iri beyaz köklü çok yıllık bir bitki […]

Yorum yapın