Basite indirgemek

(bir şeyi) karmaşıklıktan kurtarıp kolayca anlaşılır bir biçime sokmak anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle basiteindirgemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basite indirgemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basiteindirgemek (Yanlış kullanım)

basite indirgemek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Avukatım hukuki süreci en basite indirgemek için çabalıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Menolunmak Yasaklanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle men […]
  • Şalter panosu Bir binadaki elektrik tesisatının kontrol altında tutulması […]
  • Karikatürist Karikatürcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Abdest Abdest, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmek için, […]
  • Osmanlılar XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve […]
  • Birebir Tıpkı, birbirinin aynı, tıpatıp benzer anlamını […]

Yorum yapın