Başkafiye

Başkafiye kelimesi, farklı kelimelerle başlayan dize başlarında, aynı sesleri veren kelimelerden oluşan uyak anlamına gelir. Dilimizde bu kelime genellikle baş kafiye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başkafiye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş kafiye (Yanlış kullanım)

başkafiye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başkafiye konusunu anlayabilmek için Sivaslı Cefai’nin konuyla ilgili şiirlerini inceleyeceğiz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aşağı Aşağı, bir maddenin alt bölümü, eğimli bir zeminin alt kısmı ya […]
  • Sarıçiçek Sarı renkli, ölmez çiçek anlamına gelir. Ayrıca birçok […]
  • On sekiz saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Küsur Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden […]
  • Tekâmül Olgunluk, olgunlaşma. Gelişim, gelişme. Evrim anlamına gelir. […]
  • El kitabı Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, […]

Yorum yapın