Basketbol

Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun, basket, sepet topu anlamına gelir. Bu kelime genellikle basgetbol şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basketbol  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basgetbol (Yanlış kullanım)

basketbol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sonunda basketbol takımına girmeyi başardım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkiyesiz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Laubali Çekinmesi, saygısı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aşçılık Aşçının yaptığı iş, aşçının görevi ya da aşçı olma […]
  • Yellim yelalim Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yirmi yedi 26 ve 28 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Alıvermek Hiç güçlük çekmeksizin, kolayca almak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın