Başköşe

Türkçe’deki “başköşe” kelimesi, genellikle bir mekândaki en önemli ve saygı duyulan yeri ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin doğru yazılışı, etimolojik kökeni ve Türkçe dili içindeki kullanımı hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir:

Doğru Yazılışı

 • “Başköşe” kelimesi Türkçede birleşik olarak yazılır.

Etimolojik Kökeni

 • “Başköşe”, Türkçe’de iki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur: “Baş” ve “köşe”.
 • “Baş” kelimesi, Türk dillerinin eski dönemlerinden beri var olan ve “en üst”, “en önemli” gibi anlamlara gelen bir kelime olup, birçok Türk lehçesinde benzer şekillerde bulunur.
 • “Köşe”, Türkçede bir odanın veya alanın köşe kısmını ifade eden bir kelime olup, mekânsal bir konumu belirtir.
 • “Başköşe” ifadesi bu iki kelimenin birleşmesiyle, bir mekândaki en önemli ve saygın yeri tanımlamak için kullanılmıştır.

Dil İçindeki Kullanımı

 • “Başköşe”, genellikle bir odada, salonda veya toplantı yerinde en önemli, en saygın veya en ayrıcalıklı yeri ifade eder.
 • Sıklıkla mecazi anlamda kullanılır ve bir kişinin veya bir şeyin toplum veya grup içindeki önemli konumunu vurgulamak için kullanılabilir.
 • Örnek kullanım: “O, ailesinin başköşesindedir” cümlesinde, kişinin ailesi içindeki özel ve saygın konumu vurgulanır.

“Başköşe” kelimesi, Türkçenin mecazi anlamlar taşıyan zengin kelime dağarcığının bir parçasıdır ve hem somut hem de soyut bağlamlarda kullanılabilir. Bu kelime, Türkçenin sosyal ve kültürel yapıları içindeki önemli konumları ve yerleri tanımlamada sıkça başvurulan bir ifadedir.

Başköşe kelimesi bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör anlamına gelir. Başköşe kelimesi gelende ayrı yazılır ancak birleşik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle baş köşe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başköşe şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

baş köşe (Yanlış kullanım)

 

başköşe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Suya en başköşeyi ayırmalarının nedeni de iyi suyun, hemen hemen memleketimizin dört bucağından fışkırmasıdır.” – S. Birsel

Diğer Doğru Yazımlar

 • Benimle Birlikte, beraber anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
 • Lüzum Gerek, gereklik, gereklilik, icap anlamına gelir. Bu kelime […]
 • Pafta Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler […]
 • Antarktika Güney Kutbu'ndaki kara bölgesi anlamına gelir. Bu kelime […]
 • Hâlâ Hâlâ; o zamana kadar, henüz, şimdiye kadar anlamlarında […]
 • Adana Kayın anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük harfle […]
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x