Başköşe

Başköşe kelimesi bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör anlamına gelir. Başköşe kelimesi gelende ayrı yazılır ancak birleşik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle baş köşe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başköşe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş köşe (Yanlış kullanım)

başköşe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Suya en başköşeyi ayırmalarının nedeni de iyi suyun, hemen hemen memleketimizin dört bucağından fışkırmasıdır.” – S. Birsel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tamtam Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. Afrika yerlilerinin […]
  • Buyurun Buyurun diyerek konuğu saygı ile içeri almak anlamında […]
  • Üç yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Bilfiil Türkçe'ye Arapça'dan geçen ve günlük konuşma […]
  • Şemsiye Yağmurdan, güneşten korunmak için kullanılan, bir sapın […]
  • Ön söz Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın