Başlı başına

Bütün yönleriyle, tamamen anlamına gelir. Bu kelime genellikle başlıbaşına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başlı başına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başlıbaşına (Yanlış kullanım)

başlı başına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Onun başlı başına bir destan olan bu ilk kahramanlık sahasından işte böyle bir intiba ile ayrıldım.” – İbrahim Alâeddin Gövsa


Diğer Doğru Yazımlar

  • İftihar Övünme, gurur duyma anlamlarına gelen Arapça kökenli iftihar […]
  • Müstebit Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle müstebid şeklinde […]
  • Söyleyeyim mi? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • On sekiz 17 ve 19 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Yalın ayak Ayakları çıplak, çıplak ayakla anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Vicdanlı Vicdanı olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın