Basmayazı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekçeye veya öneriye dayanak olmak üzere kitapçık olarak önceden basılmış olan belgelere basmayazı denmektedir. Ayrı yazılarak hata yapılır ancak bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle basma yazı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basmayazı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basma yazı (Yanlış kullanım)

basmayazı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’de basmayazıların kullanımı ve basımı kanun ile düzenlenmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aşağı Aşağı, bir maddenin alt bölümü, eğimli bir zeminin alt kısmı ya […]
  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Yeşilsoğan Taze soğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil soğan […]
  • Çobançantası Turpgillerden, yemişleri torbayı andıran bir yaban bitkisi […]
  • Çiğdem Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, […]
  • Afetzede Deprem, su baskını, salgın hastalık gibi bir doğa olayına […]

Yorum yapın