Başöğretmen

İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş öğretmen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başöğretmen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş öğretmen  (Yanlış kullanım)

başöğretmen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Millet Mektepleri’nin açılışı ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘e de başöğretmenlik unvanı verildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kredi Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen […]
  • Pratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla […]
  • Hiç kimse Olmayan kişi, ortalıkta bulunmayan, görünmeyen insan, bir tek […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]
  • Adaptasyon Uyarlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle adabtasyon […]
  • Kör alan Kör nokta anlamına gelir. Bu kelime genellikle köralan şeklinde […]

Yorum yapın