Başspiker

Bir yayın kuruluşunda spiker ve sunucuları yayın sırasında denetleyen ve eğitim veren kişilere başspiker denilir. Dilimizde bu kelime genellikle baş spiker şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başspiker şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş spiker (Yanlış kullanım)

başspiker ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başspiker olabilmek için çok çalıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Atlıkarınca Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen askılara takılı […]
  • Ahüzar Âh çekip inleme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Münhasıran Yalnız, özellikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Misakımillî Erzurum ve Sivas kongrelerinde tespit edilip Osmanlı Mebusan […]
  • Yoğun bakım Ağır hastaların tedavisi için uygulanan özel bakım. […]
  • Ayak diremek Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi […]

Yorum yapın