Baştan başa

Bir uçtan öteki uca, başından sonuna değin anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle baştanbaşa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baştan başa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baştanbaşa (Yanlış kullanım)

baştan başa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kumsalı baştan başa gezindik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Teyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başkaldırı Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı […]
  • Vatansever Yurtsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle vatan sever […]
  • Anatomi Anatomi; insan, hayvan ve bitki yapısını inceleyen bilim […]
  • Herhangi bir şey Rastgele bir şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle herhangi […]
  • Türklük Türklük, Türk olanların ve Türklüğe asimile edil­miş olanların […]

Yorum yapın