Başvuru

Başvurmak eylemi anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş vuru şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başvuru şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş vuru (Yanlış kullanım)

başvuru ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İş için başvuru yaptım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Er geç Ne zaman olursa, erken ya da geç, ne zaman olsa, eninde […]
  • Helecan Kalp çarpıntısı, çırpıntı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bijon Motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan […]
  • Atatürkçülüğü Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesini Atatürk’ün […]
  • Perakende Malların toplu olarak değil de tek tek ya da birkaç parça […]
  • Bir yana -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın