Başyazar

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş yazar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başyazar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş yazar  (Yanlış kullanım)

başyazar  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Namık Kemal’in tek başına kalem oynattığı alanlarda başyazarlar, fıkra yazarları, sanat eleştiricileri yetişir.” – N. Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hodkâmlık Bencillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Burjuva Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan […]
  • Makine Makine, insan gücünün daha az kullanılması ve kendi kendine […]
  • Küçük harf Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf; örneğin bu “A” […]
  • Dicle Irmağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • El Etmek Uzaktan, el ile gel işareti yaparak bir kimseyi yanına çağırmak […]

Yorum yapın