Batı Bloku

Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturduğu blok anlamına gelir. Bu kelime genellikle Batı bloku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Batı Bloku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Batı bloku(Yanlış kullanım)

Batı Bloku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Truman Doktrini, Marshall Planı ve Kuzey Atlantik Paktı’nın (NATO) kurulmasıyla Batı Bloku yapılanmaya başlamıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Püskül Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest […]
  • Virgülüne Yazıda, tümcelerdeki söz öbeklerini, tümcecikleri, birbiri […]
  • Niçin Niçin kelimesi neden, hangi amaçla, hangi nedenle anlamına […]
  • Olarak Önüne geldiği sıfatı belirginleştirmek için […]
  • On üç saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Kambur zambur Kambur anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanbur […]

Yorum yapın