Batıdaki

Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin 22 Mart’ta ve 23 Eylül’de battığı nokta anlamına gelir. Batıdaki bu yönde bulunan demektir. Bu kelime genellikle batıda ki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı batıdaki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

batıda ki (Yanlış kullanım)

batıdaki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“En batıda ki sarı, iki yüksek tepeli bir dağ.” – Halide Edip Adıvar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Teşebbüs Teşebüs, girişim, girişme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Vazgeçmek Vazgeçmek, kendi hakkı olan bir şeyi artık istememek, alışkı […]
  • Muhibbi’nin Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Lüzum Gerek, gereklik, gereklilik, icap anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Çepeçevre Her yanını saracak, kuşatacak bir biçimde anlamına gelir. […]

Yorum yapın