Becayiş

Becayiş kelimesi aynı görevi yapan iki devlet görevlisinin anlaşarak bulundukları kenti karşılıklı olarak değiştirmeleri anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle becaiş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı becayiş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

becaiş (Yanlış kullanım)

becayiş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstanbul’da görev yapan birisini buldum. Onunla becayiş yapmaya karar verdik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Vaat Bir işi yerine getirmek için verilen söz anlamına gelir. Bu […]
  • Kelebekler Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Alafranga Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, […]
  • Pisuvar Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına […]
  • Şehit Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse anlamına gelir. […]
  • Hangi biri “öyle çok ki bunlardan hangisi?” anlamında söylenir. Bu kelime […]

Yorum yapın