Bekleyedurma

Bekleyedurmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle bekleye durma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bekleyedurma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bekleye durma (Yanlış kullanım)

bekleyedurma✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen bekleyedur, Ali gitti iş başvurusunu verdi bile.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Artist Artist, güzel sanat dallarından herhangi birini icra eden […]
  • Vazgeçmek Vazgeçmek, kendi hakkı olan bir şeyi artık istememek, alışkı […]
  • İlk göz ağrısı İlk çocuk. İlk sevilen, âşık olunan kimse anlamına gelir. Bu […]
  • Bir şeye Herhangi bir nesneye anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yüzyıl Yüzyıl kelimesi yüzyıllık süre, asır, içinde yaşanılan zaman, […]
  • Dişe diş İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]

Yorum yapın