Bekleyedurmak

Beklemesini sürdürmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle bekleye durmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bekleyedurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bekleye durmak (Yanlış kullanım)

bekleyedurmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bekleyedurmak seni, öylesine umutla…


Diğer Doğru Yazımlar

  • Peşi peşine İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Başaktris Başoyuncu (kadın) anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Şoför Şoför, otobüs, kamyon, otomobil gibi herhangi bir motorlu kara […]
  • TÜYAP’tan Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi […]
  • Çakmak taşı Kadıköytaşı ve gizli kristal kuvars bileşiği olan, çelik ya da […]
  • Fecir Tan. Tan kızıllığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle fecr […]

Yorum yapın