Ben de

(de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki sözcüğün son hecesinde belirgin bir şekilde bulunur. (Örnek: “Ben de gördüm.” cümlesinde vurgunun “Ben” üzerinde olduğu çok belirgindir.) Bu kelime genellikle bende şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ben de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bende (Yanlış kullanım)

ben de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben de sizinle gelmek istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Debdebeli Görkemli anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb […]
  • Hinoğluhin Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse) anlamına […]
  • Kambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları […]
  • Zelzele Deprem anlamına gelir. Bu kelime genellikle zenzele şeklinde […]
  • Halbuki Oysa, oysaki anlamına gelen bağlaçtır. Aralarında karşıtlık, […]
  • Veryansın Acımadan, hiçbir şey düşünmeden saldırmak, yok etmek, bol bol […]

Yorum yapın