Bendegân

Kullar ve köleler anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde şapka işaretinin kullanımına dair genel bir eksiklik vardır. Çoğu gereken yerde kullanılmaz. Bu kelimede olması gerekir. Bu kelime genellikle bendegan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bendegân şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bendegan (Yanlış kullanım)

bendegân ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayatı boyunca ona bendegân olmamıza rağmen, bizi hiçbir zaman sevemedi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Geçmez Akçe -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Bağrıkara Bir tür iskete kuşuna verilen isimdir. TDK'ye göre bitişik […]
  • Aut Aut, dilimize yabancı bir dilden girmiş olup dış anlamına […]
  • Irgatbaşı Irgatlardan sorumlu kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gazete Kupürü Gazete kupürü gazetelerden kesilen bölüm, gazete kesiği […]
  • İnşallah Tanrı uygun görürse, Tanrı isterse”, dilerim ki anlamında bir […]

Yorum yapın