Beniçinci

Beniçincilik görüşünü benimseyen kişilere söylenen sözdür. Benmerkezci, egosantrist kelimeleri ile eşanlamlıdır. Bu kelime genellikle ben içinci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beniçinci şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ben içinci (Yanlış kullanım)

beniçinci ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bütün dünyanın kendisi için var olduğunu düşünecek kadar beniçinci bir karakteri var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Özbeslenen Besinini bağımsız olarak sağlayan, inorganik azot, azotlu madde […]
  • Konjonktür Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç […]
  • On dokuz 18 ve 20 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Kethüda Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, […]
  • Akşamki Akşam yapılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle Akşam […]
  • Hissetmek Fiziksel bir uyarıyı duymak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın