Beyanname

Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. anlamına gelir. Bu kelime genellikle beyan name, beyannağme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontenjan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyan name (Yanlış kullanım)

beyannağme (Yanlış kullanım)

beyanname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yeraltı dünyası Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği […]
  • Toplu iğne Başında küçük bir toparlak bulunan iğne anlamına […]
  • Genel ağ Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, […]
  • Kıvrım kıvrım Kıvrımları olan, dalgalanmış bir yüzey veya dalgalı bir çizgi […]
  • Birdenbire Beklenmedik bir anda, ansızın, apansız anlamına gelen […]
  • Güvenlik Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin […]

Yorum yapın