Beyin

Anatomi, gövdebilim terimidir. Kafatasının üst bölümünde bulunan ve beyinzarı ile örtülü olan, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, organizmanın işlevlerini denetleyen, duyum ve bilinç merkezi olan organ anlamına gelir. Mecazi anlamda çok iyi eğitim görmüş, bilgi ve düşüncesiyle etkili olan kimse, rahat düşünemez olmak, sersemlemek, bir işin oluş, gidiş biçiminden kötü bir şey sezinleyerek kuşkulanıp huzuru kaçmak anlamına gelir. Bu kelime beyün şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beyin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyün (Yanlış kullanım)

beyin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bence o, bu ülkenin beyinlerindendir


Diğer Doğru Yazımlar

  • GelişigüzelGelişigüzel Özensiz, rastgele, özensiz bir biçimde, rastgele olarak, herhangi bir özen göstermeksizin […]
  • Açık öğretimAçık öğretim Açık öğretim, alışılmış, örgün ve geleneksel eğitim tarzından çok farklı olarak, okul […]
  • NaipNaip Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse […]
  • Strese sokmakStrese sokmak Gerilime, sıkıntıya sokmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle sitrese sokmak şeklinde […]
  • Ta kiTa ki Yeter ki, sonunda anlamına gelir. Bu kelime genellikle taki şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • BinbirBinbir Pek çok, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir şeklinde yanlış […]

Yorum yapın