Beynelmilel

Günlük konuşma dilinde kendine pek yer edinmese de, Osmanlı dönemi edebî eserlerinde karşılaşabildiğimiz beynelmilel kelimesi; beyne + l + milel hecelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Beyne (arasında) ve milel (milletler) kelimesinin birleşimi olan beynelmilel, milletlerarası anlamını ihtiva eder. İngilizce’deki karşılığı “international” olan beynelmilel kelimesi genelde beynelminel şeklinde hatalı olarak kullanılır.

Doğru yazımı:

beynelminel (Yanlış kullanım)

beynelmilel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çağ değişiyor, asır başkalaşıyor. Artık beynelmilel faaliyet gösteremeyen ve ürünlerini yabancı milletlere de pazarlayamayan fabrikaların birer birer kepenk indireceği kanaatindeyim. Bunu düşünmek için çok haklı sebeplerim var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Becayiş Becayiş kelimesi aynı görevi yapan iki devlet görevlisinin […]
  • Her biri Tek tek hepsi, varolanların her tanesi anlamına gelir. Bu […]
  • Lütuf Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik ve yardım, ihsan, […]
  • Kur’an Kur'an, İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed'e […]
  • Tek hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Dışişleri Bir devletin öteki devletlerle olan işleri, ilişkileri anlamına […]

Yorum yapın