Beytülmal

Devletin hazinesi anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde bazı kelimelerin ayrı yada bitişik yazılması konusunda kafa karışıklığı vardır. Bu kelimede aynı şekilde karıştırılır. Bu kelime genellikle beytül mal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beytülmal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beytül mal (Yanlış kullanım)

beytülmal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Beytülmal kurumu, oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde idare edilirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ana sınıfı Ana sınıfı kelimesi genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları […]
  • Tümdengelim Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, […]
  • Analjezik Ağrı kesici anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Üç beş Nicelik yönünden az anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç beş […]
  • Marmara Denizi’nden Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Rayiha Güzel koku anlamına gelir. Bu kelime genellikle rayha şeklinde […]

Yorum yapın