Bıçak

Bıçak, keskin ağızlı el aletidir. İşlevine, icrasında kullanıldığı iş ya da hobiye göre farklı biçimleri bulunmaktadır. Birçok aletin kesici olan ya da bıçağa benzeyen parçası da bıçak olarak adlandırılabilir. Ustura bıçağı. pulluk bıçağı gibi…  Bıçak bir sap ve çelik bölümden oluşur. Günlük hayatımızda her alanda kullanılır. Ancak bu kelime de sıklıkla yanlış yazılır. Pıçak, bıçah gibi hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı bıçak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıçak (Yanlış kullanım)

bıçah (Yanlış kullanım)

Bıçak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu bıçak iyice körelmiş, evde daha keskin bir bıçak var mı acaba?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Röportaj Bir yazarın, bir konuyu inceleyip araştırarak ve kendi […]
  • Yüz yüze ilişki kümesi Yüz yüze ilişki kümesi, üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz […]
  • Hoş gelmek İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Radyasyon Işınım anlamına gelir. Bu kelime genellikle radyosyon şeklinde […]
  • Bölük pörçük Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça. Dağınık bir biçimde […]
  • Mağdur Haksızlığa uğramış (kimse), kıygın anlamına […]

Yorum yapın