Biçerdöver

Biçerdöver kelimesi ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı deste veya balya durumuna getiren makine anlamına gelir. Bu kelime genellikle biçer döver şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı biçerdöver şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biçer döver (Yanlış kullanım)

biçerdöver ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biçim sırasında biçerdöverin üzerine çıkmayınız arkasından gidiniz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hiçbir zaman Anlamı genellikle "hiç görülmeyen", kesin suretle olmayacak bir […]
  • Krem Tene yumuşaklık vermek ya da teni güneş, soğuk gibi dış […]
  • Boşu boşuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • İstanbul’umuz Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Tıraş Sakal ve bıyık gibi yüzde oluşan tüyleri kesme, kazıma […]
  • Adale Adale, kas kelimesinin eş anlamlıları arasında bulunan adale, […]

Yorum yapın