Bilahare

Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları anlamına gelir. Bu kelime genellikle bilare şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilahare şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilare (Yanlış kullanım)

bilahare ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu işin bilahare daha etraflı bir şekilde düşünülerek arz edilmesi icap ettiğini söyleyince başını eğerek sustu.” – Nahid Sırrı Örik


Diğer Doğru Yazımlar

  • Almanya’ya Bu kelime genellikle Almanyaya şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Bizimle Yerde, zamanda ya da söz zincirinde konuşana en yakın olanı […]
  • Kara Maşa Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Ticari Ticaretle ilgili anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu […]
  • Eşgüdüm Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, […]
  • Teşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için […]

Yorum yapın