Bilinçaltı

Bilinçaltı, gerekli gereksiz her şeyin kaydedildiği ve gerektiğinde de bilince aktarılmak üzere bekletilen zihin bölgesi, şuuraltı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, yolda yürürken duyduğunuz bir müzik o an için pek de dikkatinizi çekmemiş olabilir ama eve geldikten sonra kendinizi o şarkıyı mırıldanırken bulabilirsiniz. İşte bilinçaltı bu tür şeyleri kaydeder ve bir zaman sonra da kaydettiklerini sizin önünüze sunar.Kelimenin bilinç altı şeklinde ayrı yazılması hatalıdır.

Doğru yazımı:

bilinç altı (Yanlış kullanım)

bilinçaltı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilinçaltında saklanan bilgiler, olmadık zamanda karşınıza çıkar ve sizi şaşkına çevirir.

Yaşadığınız olumlu ya da olumsuz her şeyin bilinçaltınızda yer ettiğini biliyor muydunuz?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ahlakın Ahlakın, kelimesinin yazımında genellikle vatandaşlarımız […]
  • Bu arada Bu süre içinde, yeri gelmişken, bu meyanda, bir işi yaparken […]
  • Müslümanlık Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Hanımanne Kaynana, ihtiyar kadınlara bir seslenme sözü anlamına gelir. […]
  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Kime ne Kimseyi ilgilendirmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın