Bilirkişi

Mahkemelerde görülen davalarda konuyla alakalı teknik bilgiye sahip olan ve görüşüne başvurulan kişilere bilirkişi denir. Bilirkişiler yargılama sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için kendilerine danışılan konuyla ilgili görüş bildirirler.

Bilirkişi kelimesi yaygın kanının aksine ayrı olarak bilir kişi şeklinde değil, bitişik olarak bilirkişi diye yazılmalıdır.

Doğru yazımı:

bilir kişi (Yanlış kullanım)

bilirkişi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mahkemeyi yürüten hakim doğal olarak bilgisayar teknolojileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığı için bilirkişiden yardım talep etti. Şimdi bilirkişinin görevine başlamasını ve konuyla alakalı yazılı rapor vermesini bekleyeceğiz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir türlü Bir türlü kelimesi, hiçbir biçimde, hiçbir yolla anlamına […]
  • Birbiri Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu anlamına gelir. Bu […]
  • Anaerkil Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal anlamına gelir. […]
  • Et Sineği Yaralar ve etler üzerine yumurtlayıp, onları kurtlandıran […]
  • İpekgil “-gil” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede […]
  • Karoser Karoser, araçların motor, şansıman, akü gibi teknik […]

Yorum yapın