Bilmiyor musunuz?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle bilmiyormusunuz?, bilmiyor mu sunuz?, bilmiyormu sunuz? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilmiyor musunuz? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilmiyormusunuz? (Yanlış kullanım)

bilmiyor mu sunuz? (Yanlış kullanım)

bilmiyormu sunuz? (Yanlış kullanım)

bilmiyor musunuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Avlanmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz?


Diğer Doğru Yazımlar

  • (bir şeyin) kanını emmek (bir şeyin) kanını emmek deyimi insafsızca sömürmek anlamına […]
  • Türk’ün Türk milletinin kuvveti anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Teeddüp Utanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle teettüp şeklinde […]
  • TDK’nin Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti […]
  • Selamünaleyküm kör kadı Aşırı tok sözlü kişiler için uyarma yollu söylenen bir sözdür. […]
  • Debdebesiz Debdebesi olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb […]

Yorum yapın