BİMER

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Bu kelime genellikle bimer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı BİMER şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bimer (Yanlış kullanım)

BİMER ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aforizm Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle aforizim şeklinde […]
  • Asilzade Soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle asil zade şeklinde […]
  • Karaburçak Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, […]
  • Öz su Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare. Salgı ile […]
  • Kırk dört 43 ve 45 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Birçoğu Sayısı belirsiz olmakla birlikte birçok kimse, birçok kişi, […]

Yorum yapın