Bir araba

Odun, kömür vb. bazı şeylerin ölçü birimi olarak kullanılır. Mecazi anlamda ise pek çok, fazla anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle biraraba, bi araba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir araba şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biraraba(Yanlış kullanım)

bi araba(Yanlış kullanım)

bir araba✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İncir çekirdeği doldurmayan konularda bir araba lakırtı söylerler.” – Nermi Uygur


Diğer Doğru Yazımlar

  • Modern Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ekosistem Belirli bir alanda bulunan canlıların ve bu canlıların etrafını […]
  • Hissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, […]
  • Zıddına basmak (veya gitmek) Zıddına basmak yada zıddına gitmek, sinirlendirmek, sinirini […]
  • Hakkâri Hakkâri, eski ismi Çölemerik (Kürtçe: Colemêrg, Süryanice: […]
  • Karekök Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın