Bir kere

Aslında, bir defa olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle birkere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir kere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birkere (Yanlış kullanım)

bir kere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Biz de bir kere sevinmeliydik / Çiçek açmış bir ağaç gibi çıldırasıya” – B. R. Eyuboğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arabozanlık Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, […]
  • Mevta Mevta, insanlar için kullanılan bir kelimedir. Ölü anlamına […]
  • Denetlemek Bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak […]
  • Tarih Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı anlamına […]
  • Triptik Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi anlamına gelir. […]
  • Hafifçe Hafifçe kelimesi hafif olarak, hafif bir biçimde, belli […]

Yorum yapın